Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Z kroniki codziennej - 8 luty

Radomska Helena (Podwale 7) zameldowała, że na szkodę Dawida Bota (Żmigród 10) skradziono za pomocą włamania opony i dętki samochodowej, ogólnej wartości 2500 zł. Cankowi Szulimowi (Krawiecka 41) skradziono 15 koszul męskich, 2 łyżeczki srebrne, palto używane, naczynia kuchenne i inne, ogólnej wartości 100 zł. Piakowska Apolonja (Piekarska 3) zameldowała  kradzieży bielizny z mieszkania, wartości 150 zł, przez sublokatorkę swoją Korzab Emilję.