Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Wyznaczenie składu osobowego Judenratu

Zgodnie z rozporządzeniem Generalnego Gubernatora z dnia 28 listopada 1939 roku o powołaniu Judenratów (Rad Żydowskich), Żydowska Gmina Wyznaniowa wyznaczyła skład osobowy mającego powstać Judenratu: 1/ Halbersztadt Szloma /zam. Lubartowska 21/, 2/ Kestenberg Salomon /zam. Wieniawska 6/, 3/ Bach Aron /zam. Kościuszki 7/, 4/ Cymerman Urysz /zam. Grodzka 30/, 5/ Dawidsohn Dawid /zam. Lubartowska 32/, 6/ Goldsztern Josef /zam. Pl. Bychawski 3/, 7/ Kerszenblum Szloma /zam. Lubartowska 40/, 8/ Lerner Nachman /zam. Grodzka 7/, 9/ Lewi Aleksander /zam. Lubartowska 54/, 10/ Lewinshon Icek /zam. Lubartowska 22/, 11/ Bekker Henryk /zam. Bernardyńska 24/, 12/ Marek Alten /zam. Peowiaków 6/, 13/ Bursztyn Ajzyk /zam. Królewska 3/, 14/ Edelsztajn Dawid /zam. Św. Duska 12/, 15/ Kantor Aron Jankiel /zam. Probostwo 19/, 16/ Kelner Jakub /zam. Szeroka 25/, 17/ Rechtman Dawid /zam. Zamojska 18/, 18/ Tenenbaum Bencjan /zam. Lubartowska 12/, 19/  Wajselfisz Josef /zam. 1 Maja 26/, 20/ Hochgemajn Dawid /zam. Probostwo 19/, 21/ Hufnagel Leon /zam. Staszica 22/, 22/ Kerszman Izaak /zam. Rynek 5/, 23/ Schlaf Maurycy /zam. Narutowicza 20/ oraz 24/ Goldsobel Abram /zam. Staszica 4/. Skład Judenratu stanowił przekrój społeczności żydowskiej miasta. Znaleźli się w tym gremium przede wszystkim znani przedwojenni działacze społeczni. W skład lubelskiego Judenratu nie weszli przedstawiciele Bundu.

Uczestnicy

Historie mówione

Miejsca

Źródła

Kategorie

Słowa kluczowe

Rodzaj wydarzenia