Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Wyznaczenie punktów wydawania ziemniaków

Judenrat opublikował listę punktów, w których Żydzi mogli otrzymać ziemniaki: 1/ Białkowska Góra 16 - prowadzony przez Korenberga Mieczysława, 2/ Kalinowszczyzna 4/6 - prowadzony przez Sitarczuka Stanisława, 3/ Kalinowszczyzna 41 - prowadzony przez Horyszewską Aleksandrę, 4/ Kalinowszczyzna 47 - prowadzony przez Wątróbkę Józefę, 5/ Kalinowszczyzna 48 - prowadzony przez Podsiadłowskiego Juliana, 6/ Kalinowszczyzna 60 - prowadzony przez Blamowskiego Mariana, 7/ Sienna 5 - prowadzony przez Kota J. i Skowrońskiego oraz 8/ Sienna 6 - prowadzony przez Kazimierza Cisłowskiego. Dla zapewnienia spokoju przy każdym punkcie stał funkcjonariusz Żydowskiej Służby Porządkowej.