Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Wykaz personelu medycznego w getcie na Majdanie Tatarskim

Na polecenie kierownika Wydziału Zdrowia Leona Hufnagla, przedłożona została lista pracowników medycznych, zatrudnionych w różnych instytucjach zdrowia na terenie getta na Majdanie Tatarskim: 1/ Ajsner Rajzla, 2/ Aronshon Samuel, 3/ Berger Marian, 4/ Białołęska Sara, 5/ Birencwajg Chaim, 6/ Brawman Szyfra, 7/ Fajgeles Wolf, 8/ Fiszman Tejwel, 9/ Fleszler Roman, 10/ Frakter Maria, 11/ Glajchgewicht Sura, 12/ Goldberg Majer, 13/ Goldman Fajga, 14/ Granatsztajn Rywka, 15/ Gross Hermann, 16/ Goldwag Szyja Ber, 17/ Herszenhorn Daniel, 18/ Hochgemajn Rywka, 19/ Holcberg Symcha Binem, 20/ Honig Frymeta, 21/ Honigsztajn Rywka, 22/ Honigsztajn Ida, 23/ Horowicz Mendel, 24/ Hufnagel Felicja, 25/ Kacenelenbogen Rajsa, 26/ Kartofel Estera, 27/ Korc Lejb, 28/ Kornblit Abram, 29/ Kornblum Hermina, 30/ Kurlander Julian, 31/ Lew Małka, 32/ Lewin Mojżesz, 33/ Lind Leopold, 34/ Nanking Chaim, 35/ Perec Mojżesz, 36/ Płotkin Nisen, 37/ Ponczer Estera, 38/ Ryngiel Samuel, 39/ Rubinfeld Chana, 40/ Rubinlicht Łaja, 41/ Süsser Ignacy, 42/ Stiehl Jonas, 43/ Sztachelberg Łaja, 44/ Sztajnberg Sara, 45/ Sztajnhamer Mojżesz, 46/ Tabacznik Issaj Zanwel, 47/ Wajnberg Rajzla, 48/ Wajngarten Estera Mala, 49/ Wajs Alina, 50/ Wajzensztajn Sura, 51/ Warhaftig-Fajgeles Maria, 52/ Wertman Chenendla, 53/ Zajfen Mojżesz, 54/ Zajfsztajn Chaim, 55/ Zalcman Chana oraz 56/ Zygielwaks Szyja Michel.