Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Wybór prezesa Judenratu

Przewodniczący Zarządu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej Szloma Halberstadt poinformował członków o zatwierdzeniu składu Judenratu przez administrację niemiecką. Na Prezesa Judenratu wybrany został inżynier Henryk Bekker, Wiceprezesami zostali doktor Marek Alten i Salomon Kestenberg (wybrany 28 stycznia br.), Sekretarzem został adwokat Dawid Hochgemajn, ponadto do Prezydium weszli Maurycy Schlaf i Szloma Halberstadt. Posiedzenie to było jednocześnie pierwszym oficjalnym zebraniem powołanego Judenratu.