Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Wiec w kinie „Apollo”

Podczas kampanii przed I wyborami do Sejmu Ustawodawczego władze szkolne zorganizowały wiec w kinie „Apollo” pod hasłem „Danina Narodowa dla Ziem Odzyskanych”. W czasie wiecu, w zamierzeniu organizatorów mającego być wyrazem poparcia dla tzw. bloku demokratyczego, zaczęto wznosić okrzyki na cześć Stanisława Mikołajczyka. Kiedy mówiono o Ziemiach Zachodnich uczestnicy skandowali „Wilno, Lwów”. Po zakończeniu spotkania w kinie „Apollo” młodzież uformowała pochód, który przeszedł z Krakowskiego Przedmieścia do Ogrodu Saskiego. Na transparentach niesionych podczas pochodu z jednej strony wypisane były prokomunistyczne hasła o ,,Daninie Narodowej” i ,,Ziemiach Zachodnich”, z drugiej wypisany był numer 4, czyli numery listy wyborczej PSL-u w Lublinie. Po zakończeniu marszu MO i UB aresztowały 9 uczestników pochodu. W odpowiedzi na ten fakt młodzież zaczęła wznosić okrzyki „precz z milicją”.