Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Warunki zatrudniania urzędników w Żydowskiej Gminie Wyznaniowej

Zarząd Gminy Wyznaniowej określił zasady zatrudniania urzędników, zgodni z którymi przyjęcie do pracy miało charakter bezpłatny, za zgodą przewodniczącego danego Wydziału oraz wymagało zgłoszenia do Sekretariatu Gminy; nie zastosowanie się do powyższych zasad groziło usunięciem pracownika ze stanowiska:
 
Przypomina się Przewodniczącym wszystkich przy Gminie czynnych Komisyj, iż przyjmowanie jakichkolwiek nowych sił pracowniczych, może nastąpić jedynie i wyłącznie bez jakiegokolwiek wynagrodzenia na własną odpowiedzialność Przewodniczącego i to tylko po uprzednim zarejestrowaniu danego bezpłatnego pracownika w Sekretariacie Gminy.
 
Postępowanie wbrew powyższym zasadom narazi danego pracownika na to, że Zarząd bezzwłocznie zwolni go z wykonywanej pracy nawet o ile ona jest bezpłatna […].