Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Warunki sanitarne w Szpitalu Żydowskim

Zgodnie ze sprawozdaniem przedstawiciela "Joint" M. Goldfarba, część łóżek ze Szpitala Żydowskiego przy ul. Lubartowskiej 53 została zarekwirowana przez Niemców. Napływ uchodźców oraz skąpe środki finansowe, wpływały negatywnie na kondycję szpitala:
 
Szpital Żydowski w Lublinie miał przed wojną 125 miejsc, lecz wobec zabrania przez władze niemieckie 38 łóżek […], szpital obecnie może mieścić do 85-90 chorych. […] Szpital utrzymuje się z opłaty chorych za leczenie oraz dotacji Gminy. […] Wypłaciłem z funduszu Joint’u […] zł. 1500 na zakup zabranych łóżek oraz na bezpłatne utrzymanie chorych z pośród uchodźców, których nie stać na opłatę kosztów leczenia […].