Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

W szponach czerezwyczajki. Dwaj uczniowie szkół lubelskich porwani przez bolszewików.

Po skończeniu roku szkolnego, dwaj uczniowie niższego Seminarium Duchownego w Lublinie 18-letni Arkadiusz uczeń klasy XVIII-ej i 14-letni Zbigniew uczeń klasy IV-ej bracia Wieczorkowie, wyjechali do rodziny do Zbaraża na wakacje. W dn. 14 lipca r. b. obaj bracia wyjechali do miasteczka Łanowice do doktora. (...) W pobliżu wsi Osiki, uczniowie przeszli granicę sowiecką i zostali schwytani przez bolszewików. Rodzice zaniepokojeni długą nieobecnością synów, wyjechali do Łanowic i tam dowiedzieli się z przerażeniem, że synowie ich znajdują się w rękach bolszewików. Chłopcy zostali zwróceni władzom polskim 30.07.1930 r.