Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

W niedzielę…

Niedawno pisaliśmy, że przy budującym się domu Spółdzielni Mieszkaniowej Urzędników Państwowych przy ulicy Szopena nr 8 pracują żydzi, a pracują nawet w niedzielę i święta katolickie (w soboty świętują). To samo dzieje się przy budowie domu nr 24 przy tejże ulicy Szopena. Przechodnie i ludność katolicka okolicznych domów ze zgorszeniem na to patrzą i odpowiednio to sobie komentują. O ile wiemy, dom ten budują Polacy. Czy im nie wstyd?