Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

W czem będzie chodził w zimie?

Pan Majer Zylberajch miał zwyczaj jak się następnie okaże dość lekkomyślny wieszanie palta w swoim składzie drzewa przy ul. Żabiej 3. A ponieważ w składzie było gorąco otwierał okno. Wszystko było w porządku- ale do czasu dzban wodę nosi, do czasu złodziej kogoś okradnie. Onegdaj wieczorem p. Majer miał już zamknąć skład. Zamknął najpierw okno i chciał wziąć palto, ale palta nigdzie nie znalazł. I nie mógł znaleźć, bo przez otwarte okno wślizgnął sie jakiś złodziejaszek, wziął palto wartości 150 zł., ubrał się w nie jak w swoje i wyszedł tą  samą drogą, jaką wlazł. P. Majera czeka teraz wydatek i to całkiem nieoczekiwany.