Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Uzyskanie pomocy ze strony Jointu

Izaak Kerszman oraz Maurycy Schlaf poinformowali na plenarnym posiedzeniu członków Judenratu o uzyskaniu ze strony Jointu pomocy w wysokości 36 000 zł oraz pozyskaniu kolejnych 25 000 zł od Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Dziećmi "Centos" w Warszawie. Środki finansowe od Jointu mogły być wykorzystane na pomoc uchodźcom oraz społeczności żydowskiej stale zamieszkującej miasto, zaś "Centos" wsparł ognisko dla dzieci żydowskich. Ponadto przyznana została subwencja w wysokości 8000 zł, która miała trafić do nauczycieli żydowskich w Lublinie. Pomoc ta była uwarunkowana zaangażowaniem się nauczycieli na rzecz "Centosu", Judenratu lub TOZ.