Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Uzupełnienie składu Żydowskiego Komitetu Opiekuńczego Miejskiego

Doradca Żydowskiej Samopomocy Społecznej przy Gubernatorze dystryktu lubelskiego Marek Alten wyraził zgodę na uzupełnienie składu Żydowskiego Komitetu Opiekuńczego Miejskiego. Dotychczasowych pracowników Dawida Josefa Frajdenberga, Dawida Rechtmana oraz Maurycego Schlafa, którzy zmarli lub zgineli w wyniku akcji likwidacyjnej, zastąpili Bajla Dobrzyńska, Bernard Goldwag oraz Izrael Kacenelenbogen.