Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Utworzenie Wydziału Pracy Przymusowej Mężczyzn

Zarząd Żydowskiej Gminy Wyznaniowej utworzył Wydział Pracy Przymusowej Mężczyzn z siedzibą przy ul. Lubartowskiej 10, nad którym nadzór mieli z ramienia Gminy radni Dawid Edelsztajn, Josef Goldsztern, Aleksander Lewi, Icek Lewinshon, Bencjan Tenenbaum, zaś Kierownikiem mianowany został Mojżesz Gliksztajn. Na dzień 20 marca 1940 roku w Wydziale zatrudnionych było 28 urzędnków [wykaz imienny].