Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Utworzenie Wydziału Finansowego

Na plenarnym posiedzeniu Judenratu przekształcono dotychczasową Komisję Kontrybucyjną w Wydział Finansowy z siedzibą przy ul. Lubartowskiej 3, w którego strukturze znalazła się Komisja Finansowa, składająca się z 5 radnych oraz Komisja Odwoławcza składająca się z 9 radnych. Przewodniczącym z ramienia Judenratu został radny Dawid Hochgemajn, zaś Kierownikiem mianowano Gutmana Mandeltorta. Ponadto w skałd Komisji Finansowej weszli radni: 1/ Dawidsohn Dawid, 2/ Kantor Aron Jankiel oraz 3/ Kerszenblum Szloma. Głównym zadaniem Wydziału było prowadzenie finansów Judenratu:

[...] Zadaniem Wydziału Finansowego jest: 1/ ściąganie jednorazowych świadczeń od zamożniejszych obywateli żydowskich, którzy nie uiścili daniny w okresie 1.XII.1939 r. do 15.IV.1940 r.; 2/ nakładanie i ściąganie od ludności żydowskiej normalnych opłat gminnych za czas od 1.I.1940 r.; 3/ przyjmowanie dobrowolnych ofiar [...].