Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Utworzenie Urzędu Pracy

Zarząd Żydowskiej Gminy Wyznaniowej utworzył Urząd Pracy z siedzibą przy ul. Szerokiej 2, na którego czele stanął Hersz Goldfinger. Głównym zadaniem było wykonywanie zarządzeń władz niemieckich w obszarze pracy przymusowej dla ludności żydowskiej. Urząd utworzono w odpowiedzi na niekontrolowane łapanki organizowane przez różne formacje i instytucje niemieckie wśród społeczności żydowskiej. Początkowo Urząd Pracy zobowiązał się dostarczać dziennie kontyngent w liczbie 100 osób. Warto zauważyć, że niemieckie zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą systematycznie wzrastało, co wiązało się z obowiązkiem dostarczania coraz liczniejszych kontyngentów. Wśród robotników byli Żydzi miejscowi, jak również uchodźcy, wysiedleńcy i jeńcy polscy pochodzenia żydowskiego. Urząd w miarę możliwości starał się robotników i ich rodziny otoczyć opieką. Na dzień 20 marca 1940 roku w Urzędzie zatrudnionych było 8 urzędników [wykaz imienny].