Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Utworzenie Komisji Lokalowej przy "Centosie"

Trudne warunki bytowe, jakie panowały na terenie dzielnicy żydowskiej oraz ciągły napływ dzieci żydowskich, wpłynęły na podjęcie przez Zarząd "Centosu" decyzji o utworzeniu Komisji Lokalowej z siedzibą przy ul. Grodzkiej 11. Zadaniem Komisji było zapewnienie lokali mieszkaniowych dla mających powstać sierocińców, zwanych również "dziecińcami". W skład Komisji weszły następujące osoby: 1/ Halpern Wolf, 2/ Kerszman Izaak, 3/ Lerner Nachman, 4/ Nisenbaum Bela oraz 5/ Szpiro Zanwel.