Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Utworzenie drukarni "Praca"

Utworzona została drukarnia "Praca" z siedzibą przy ul. Królewskiej 3, której zadaniem było zaspokojenie następujących potrzeb Judenratu:

[...] Praca nasza polega na dostarczaniu wszystkich robót drukarskich biurowych tzw. akcydentowych, ogłoszeniowych, wszelkie druki związane z pracą przymusową kobiet i mężczyzn [...].

W drukarni zatrudnieni zostali: 1/ Judka Goldsztajn /zam. Bonifraterska 1/, 2/ Henoch Goldsztajn /zam. Nowy Plac Targowy 4/, 3/ Chiel Sztych /zam. Staszica 10/, 4/ Nachman Sztych /zam. Grodzka 20/, 5/ Hersz Fernand /zam. Lubartowska 44/, 6/ Jonss Cymerman /zam. Św. Mikołaja 16/, 7/ Lejzor Szulim Pelc /zam. Lubartowska 35/, 8/ Abram Bejm /zam. Św. Mikołaja 16/ oraz 9/ Srul Szloma Rozenman /zam. Czwartek 6/:

[...] Zaznaczamy przy tym, iż pierwsza czwórka wchodzi do tego składu jako właściciele i pracownicy drukarni, następni dwaj jako zecerzy, dwaj [...] ostatni zaś jako pomoc przy robotach introligatorskich. Jednocześnie mamy zaszczyt prosić o zwolnienie nas z pracy przymusowej i zaopatrzenie nas w legitymacje.