Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Utworzenie Domu Jeńców-Inwalidów

Na plenarnym posiedzeniu Judenratu podjęto uchwałę, na mocy której zatwierdzono decyzję Prezydium Rady o utworzeniu Domu Jeńców-Inwalidów z siedzibą przy ul. Kalinowszczyzna 19, na czele którego staneło Kuratorium w składzie: 1/ Mojżesz Ajzenberg, 2/ Mendel Horowicz oraz 3/ Izaak Kerszman. Ponadto wyłoniono jako delegata z ramienia Judenratu Aleksandra Lewiego. Przy obsłudze Domu zatrudniono także kilkanaście osób zajmujących się szeroko pojętą sferą społeczną.