Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Utrapienie pani Etli

Etla Klik, lat 40, jest właścicielką domu nr 26 przy ul. Ruskiej. Dobrzeby się powodziło p. Etli, gdyby nie lokatorzy, którzy są wyjątkowo kłótliwi i nie ma dnia, żeby ktoś z lokatorów nie pokłócił się z właścicielką lub z kimś z sąsiadów. Ostatnio jeden z lokatorów pokłócił się z drugim. Kłótnia zamieniła się w bójkę. Pani Klik, jako dobra gospodyni, poszła pogodzić powaśnionych, ci jednak nie ocenili dobrych chęci gospodyni i poturbowali niefortunnego rozjemcę. Pani Klik jako osoba nerwowa dostała ataku histerycznego i trzeba było wezwać Pogotowie Ratunkowe.