Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Usunąć warjatki z ulicy

W mieście naszem od dawna grasują dwie obłąkane kobiety. Jedna to osławiona "szalona Walerka", druga - to żydówka, grasująca po ulicy Lubartowskiej. I jedna i druga zaczepiają przechodniów wymyślając okropnemi słowami i obrażając moralność publiczną. "Szalona Walerka wpada nawet do sklepów i wywołuje awantury. Odpowiednie czynniki winny się zainteresować obłąkanemi kobietami i usunąć je w jakikolwiek sposób z ulicy, bowiem zagrażają one nawet bezpieczeństwu przechodniów.