Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Uregulowanie zatrudnienia żydowskich rzemieślników

Judenrat podał do publicznej wiadomości informację, że istnieje możliwość uzyskania przez żydowskich rzemieślników dowodów pracy; zainteresowani mieli się zgłaszać z kartami rzemieślniczymi do Niemieckiego Urzędu Pracy przy ul. Królewskiej 3:

Samotnie pracujący rzemieślnicy, posiadający karty rzemieślnicze, uprawniające ich do samodzielnego wykonywania rzemiosła, mogą uzyskać dowody pracy, jako zatrudnieni w swoich warsztatach. W tym celu winni przedstawić w Urzędzie Pracy, Judeneinsatzstelle [...], posiadane karty rzemieślnicze wraz z tłumaczeniem odpisów i prosić o uznanie ich jako zatrudnionych.