Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Upił się na śmierć

W dniu 15 bm. późnym wieczorem policja zatrzymała na Krakowskim Przedmieściu jakiegoś mężczyznę w wieku lat około 30, który znajdował się w stanie mocno nietrzeźwym. Ponieważ nie można się było dowiedzieć, jak się nazywa, ani gdzie mieszka odwieziono go do Komisarjatu Centralnego i osadzono w areszcie. Po pewnym czasie pijany dostał konwulsji, zawezwano więc Pogotowie Ratunkowe. W chwilę jednak po przybyciu lekarza mężczyzna ów zmarł. Nazwiska zmarłego nie ustalono z braku jakichkolwiek dowodów.