Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Unia w Krewie

14 sierpnia 1385 r. spisano w Krewie dokument zawierający zobowiązania litewskie względem państwa polskiego. Niezbyt słusznie uważa się go za właściwy akt unii, w rzeczywistości były to postanowienia decydujące wprawdzie, lecz dopiero wstępne. 11 stycznia 1386 r. posłowie polscy podpisali w Wołkowysku pergamin, będący stwierdzeniem ze strony Korony, że Jagiełło obrany został „królem i panem”. Potwierdzono także jego przyszłe małżeństwo z królową Jadwigą.