Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Ukradli ogórki

W dniu wczorajszym w ogródku dzierżawionego przez niejakiego Szkutnika na Wiktorynie dostali się nieznani sprawcy, którzy skradli znajdujące się w ogrodzie ogórki. Zawiadomiona o kradzieży policja w parę godzin potem przytrzymała 2-ch zawodowych złodzieji ogrodowych: Stanisława Boczko (Obywatelska 5) i Adama Kosobnolskiego (Obywatelska 6), przy których znaleziono część skradzionych ogórków. Ogróki odebrano, złodzieji zaś osadzono w areszcie.