Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Ujęcie zawodowych złodzieji

W nocy z dnia 19 na 20 bm. przez Wydział Śledczy zostali zatrzymani zawodowi złodzieje mieszkaniowi Michalczuk Jan z Łucka, Liberman Josek, bez stałego miejsca zamieszkania i Grynsztajn Pikus z Łodzi, ostatnio zamieszkali w Chełmie. W czasie rewizji przy zatrzymanym Grynsztajnie i Libermanie oraz na melinie, w której się zatrzymali znaleziono różnego rodzaju wytrychy, łom żelazny i różną garderobę skradzioną.