Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Uchwała Prezydium Judenratu w kwestii zarządzania Domem Jeńców-Inwalidów

Prezydium Judenratu podjęło uchwałę, na mocy której powołano Kuratorium, zajmujące się zarządzaniem Domem Jeńców-Inwalidów z siedzibą przy ul. Kalinowszczyzna 19. W jego skład weszły następujące osoby: 1/ Ajzenberg Mojżesz, 2/ Horowicz Mendel oraz 3/ Kerszman Izaak. Dom Inwalidów miał służyć jako przytułek dla chorych jeńców polskich pochodzenia żydowskiego. Na stanowisko administratora, który miał współpracować z Kuratorium został powołany Lejb Rozenberg, zaś nadzór ze strony medycznej sprawował doktor Beniamin Holcberg.