Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Uchwała poświęcona przygotowaniu pogrzebu Arona Bacha

Odbyło się plenarne posiedzenie Judenratu, nazwane "żałobnym", poświęcone śmierci i przygotowaniu pogrzebu radnego Arona Bacha, który zmarł w wyniku powikłań po brutalnym potraktowaniu jego osoby przez niemieckich policjantów. Na posiedzeniu ustalono następujący przebieg ceremoni pogrzebowej:

[...] a/ urządzić pogrzeb b. p. Arona Bacha na koszt Gminy, 

b/ zamknąć wszystkie biura i instytucje Gminy o godz. 12-ej,

c/ wydać klepsydry w imieniu Rady,

d/ przenieść zwłoki z mieszkania Zmarłego do lokalu Rady, skąd po żałobnej uroczystości ruszy kondukt pogrzebowy,

e/ umieścić nekrolog w "Gazecie Żydowskiej",

f/ w lokalu Rady wydelegować do przemówień inż. Bekkera i adw. Kerszmana, nad grobem: radnych Halbersztadta i Bursztyna,

g/ celem technicznego i szczegółowego przygotowania i przeprowadzenia pogrzebu wybrać Komisję Pogrzebową w składzie radnych Hochgemajna i Lewiego oraz sekretarza Rubinlichta,

h/ delegować do mieszkania zmarłego celem wyniesienia Jego zwłok radnych Kestenberga, Tenenbauma, Bursztyna i Edelsztajna.