Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Transport Żydów lubelskich do obozu pracy przy ul. Lipowej - 6 luty

Do obozu pracy przy ul. Lipowej 7 skierowana została grupa lubelskich Żydów: 1/ Fajn Szol /zam. Lubartowska 29/, 2/ Frajdenberg Mojsze /zam. Ruska 19/, 3/ Goldman Abram /zam. Kalinowszczyzna 5/, 4/ Grabiner Samson /zam. Rybna 5/, 5/ Kwelman Hersz Feiwel /zam. Ruska 4/ oraz 6/ Zalcman Rafał /zam. Furmańska 10/.