Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Transport Żydów do obozu pracy przy ul. Lipowej - 19 luty

Do obozu pracy przy ul. Lipowej 7 skierowani zostali: 1/ Feldhendler Heinrich /zam. Lublin/, 2/ Feldhendler Rubin /zam. Lublin/, 3/ Gewerc Lejb /zam. Furmańska 10/, 4/ Horowicz Cudyk /zam. Adamów pow. Łuków/, 5/ Lederman Hersz /zam. Niedrzwica/, 6/ Lederman Joel /zam. Niedrzwica/, 7/ Mandelkern Nachman /zam. Bonifraterska 1/ oraz 8/ Rosenblat Jechil /zam. Unicka 4/.