Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Tragiczna ofiara kryzysu gospodarczego. Samobójstwo matki czworga dzieci.

Przy ul. Staszica 12 zamieszkuje rodzina Nowickich. On pracuje jako dozorca w domkach urzędniczych przy ul. Wieniawskiej 3, ona chodziła po domach na posługi, a w wolnych od uciążliwych zajęć chwilach, opiekowała się czterema małemi córeczkami. Oboje pracowali w pocie czoła na kawałek chleba dla dzieci. Marja straciła pracę. Onegdaj Marja Nowicka postanowiła rozstać się z życiem. Wstała rano, dała dziewczynkom śniadanie, ucałowała je poraz ostatni ze łzami w oczach i udała się na ul. Wieniawską. Tame weszła do jednego z ogrodników i wypiła dużą dozę kwasu karbolowego. Pogotowie poszkodowaną przewiozło do szpitala,  gdzie zmarła.