Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

SZWALBE Icek - Ślub z: LETZER Fradla

LETZER Fradla urodziła się w 1876 r. w Sokołowie. Mieszkała z mężem w Antwerpii. Po śmierci Icka SZWALBE ożeniła się ponownie z Wolfem LESEM dn. 8-08-1911 r.

LETZER Fradla i SZWALBE Icek mieli czworo dzieci:

Ferdinand SZWALBE urodził się w Antwerpii , 09-07-1898 r.

Meier Leib Leon SZWALBE urodził się w Sokołowie,  05-05-1900 r.

Jakub SZWALBE urodził się w Antwerpii , 24-07-1901 r.

Rozalia SZWALBE urodziła się w Antwerpii, 22-08-1902 r.

Powiązane osoby

Miejsca

Źródła

Kategorie

Rodzaj wydarzenia