Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Straszna zemsta odpalonego konkurenta. Zamordował nożem ojca narzeczonej, narzeczonej zadał 15 ciężkich ran.

Przy ul. Archidiakońskiej 9 od wielu już lat mieszka rodzina Kupelbergów, złożona z matki, ojca i córki, 23-letniej Sury. Panna Sura jest jedynaczką, przystojną dość i zamożną, nic więc dziwnego że o jej rękę ubiegało się wielu mniej lub więcej dobrze sytuowanych młodzieńców. Pomiędzy konkurentami p. Sury znajdował się również niejaki Srul Boruch Goldberg, mający 26 lat z zawodu rzeźnik, zamieszkały przy Alejach Długosza 26. Uchodził on za narzeczonego panny Sury, był w niej bardzo zakochany, ale rodzice Sury odnosili się do niego niechętnie, pragnąc dla swojej jedynaczki lepszej partii. Przytem Goldberg miał usposobienie bardzo gwałtowne, więc obawiał się, że Sura będzie z nim miałą ciężkie pożycie. Wymogli wreszcie na niej, by zerwała z narzeczonym, co Sura bardzo chętnie uczyniła. Porzucony narzeczony przyszedł do domu rodziny Kupelbergów i zażądał wyznaczenia daty śluby. Ojciec oświadczył, że nie odda mu córki. Srul Boruch Goldberg rzucił się na przyszłego teścia z nożem i zadał mu szereg ran. Sura rzuciła się na ratunek ojcu, również otrzymała ciosy nożem. Matka otrzymała jedną ranę, po czym zaalarmowała sąsiadów. Dawid Kupelberg lat 56 zmarł, a Surę w stanie ciężki odwieziono do szpitala żydowskiego.