Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Zyndlewicza i Dwiny przeciwko Krynżelowiczowi

Żyd krzemieniecki Dawid Zyndlewicz, także w imieniu mieszczanina krze­mienieckiego Fedora Dwiny, protestuje przeciwko szl. [szlachetnemu - red.] Andrzejowi Krynżelowiczowi, dzierżawcy jampolskiemu, że ten mając dostarczyć na jarmark gromniczny do Lublina 40 beczek ryb solonych, wysłał je przez wójta jampolskiego, ten zaś, nie zastawszy Dawida w Lublinie, ryby sprzedał po zaniżonej cenie i pieniądze wziął ze sobą, czym naraził Żyda na znaczne szkody.