Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Żydów lubelskich przeciwko Stemberkowi

Żydzi lubelscy, kupcy Jakub Łęczner i Dawid Markowicz, protestują przeciwko Piotrowi Sternberkowi, faktorowi [pełnomocnikowi w sprawach sądowo-finansowych - red.] kupca gdańskiego Berenta, że ten nie zapłacił za wzięte od nich skóry, przez co Żydzi ponieśli straty dochodzące do 1800 złp. Załączona relacja woźnego, że z rekwizycji [pozwu - red.] Żydów był w dwóch sklepach mieszczących się w kamienicy ur. [urodzonych - red.] Malińskich, naprzeciwko kościoła dominikanów oraz w sklepie mieszczącym się w kamienicy mieszczanina Kureniowicza, gdzie widział skóry zdeponowane tam przez Sternberka.