Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Żeromskiego przeciwko zabójcy Żeromskiego

Andrzej Rzepka, rajca Kraśnika, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] dekret wydany przez powołanych przez „panią Bączalską" komisarzy: Krzysztofa Reja stolnika lubelskiego i Jana Cieńskiego, dla rozstrzygnięcia skargi wniesionej na miasto przez Jana Żeromskiego, porucznika chorągwi Andrzeja Potockiego, o zamordowanie w Kraśniku jego bra­ta stryjecznego Piotra Żeromskiego. M.in. nakazywano dwu Żydom: Abramowi, synowi Kochmana i Fabrusiowi, których oskarżano o jakieś związki ze złoczyńcą-mordercą, aby przysięgli na Rodał, że „mu przestrogi i pomocy żadnej nie dali i z nim najmniejszej rozmowy nie mieli, i kiedy uciekł, nie wiedzieli i nie wiedzą".