Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Zagwojskiego przeciwko Szczuczynie i Łaskiemu

Relacja o złożeniu pozwu z 28 VI 1731 r. do trybunału koronnego dla [Konstancji] Szczuczyny, podkanclerzyny litewskiej, dziedziczki Kurowa oraz ekonoma kurowskiego Łaskiego. Starosta czerwonogrodzki Bazyli Zagwojski pozywa o nocne najście na jego dwór przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie, uprowadzenie przebywającego tam gospodarza Lewka Karpowicza i spokrewnionego z nim Józefa Aronowicza do Kurowa oraz ich uwięzienie.