Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Zachariasza przeciwko Łupkowskiemu

Żyd bychawski Zachariasz, arendarz należącego do Jana Tudorowskiego stawu we wsi Mała Bychawka, protestuje przeciwko ur. [urodzonemu - red.] Janowi Łupkowskiemu, że ten naszedł dzierżawę, Żyda pobił i przemocą zabrał mu 6 koszy wyłowionych już ryb, które ukrył w domu szl. [szlachetnego - red.] Mikołaja Żukowskiego w Małej Bychawce. Załączona relacja woźnego, że był w domu Żukowskiego i nałożył areszt na znajdujące się u niego w komorze ryby. Załączony też akt obdukcji obrażeń na ciele Zachariasza.