Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa wydatków Żydów lubelskich na przemarsz wojsk w 1630 r.

Izrael i Izaak, syndycy [reprezentanci interesów gminy w sprawach publicznych - red.] gminy lubelskiej, oblatują [wpisują do ksiąg urzędowych - red.] rejestry wydatków, jakie Ży­dzi lubelscy ponieśli na przechodzące przez miasto chorągwie Jana Lanckorońskiego, „Pana Budziszewskiego", „Pana hetmana" dowodzona przez rotmistrza Czoporowicza, „Pana wojewodzica bracławskiego", „Pana Lipnickiego". Ponadto „porucz­nikowi Panu Kruszyńskiemu, [który] bywszy w Lublinie, kosztował nas do złotych siedmdziesiąt" i „żołnierzowi Charzyńskiemu, który się przyłączył był do chorągwi JMPana Lanckorońskiego, daliśmy mu złotych pięćdziesiąt".