Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Wulfowicza przeciwko Chaimowiczowi

Żyd z Opatowa Izaak Wulfowicz protestuje przeciwko Żydowi z Opola Aleksandrowi Chaimowiczowi o to, że gdy Wulfowicz jechał z pieniędzmi (5 tys. złp) od Żydów ziemstwa krakowskiego do Lublina, by uregulować długi, jakie tamtejsi Żydzi mieli u Żydów synagogi lubelskiej, podczas postoju w gospodzie u Żyda Abrahama w Opolu został przez wspomnianego Aleksandra Chaimowicza napadnięty i okradziony. Zabrano mu 120 zł węgierskich oraz różne skrypty, według których miał regulować długi.