Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Wiśniewskiego przeciwko Haskielowi

Urząd grodzki lubelski nakłada z pozwu szl. [szlachetnego - red.] Karola Wiśniewskiego, okaziciela membrany dłużnej mieszczanina Tomasza Gordona, karę wieczystej banicji [utraty praw publicznych - red.] na Żyda lubelskiego Haskiela, w związku z niespłaceniem przez Haskiela sumy dłużnej 1702 złp, jeśli nie spłaci tej sumy Wiśniewskiemu do 1XI. 16 XI, w związku z niewywiązaniem się Haskiela ze spłaty, urząd wydał dekret o publikacji na niego kary banicji, co woźny tegoż dnia uczynił w grodzie.