Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Wioteskiego i Kirkorowicza przeciwko lubelskiej gminie żydowskiej

Dekret urzędu grodzkiego lubelskiego, nakładający na seniorów [urzędników gminy odpowiedzialnych za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej i całą gminę karę infamii w związku z pozwem Stanisława Wioteskiego, stolnika bełskiego, i kupca zamojskiego Warterysa [Kirkorowicza] z 11 I [tu oblata [wpisanie do ksiąg urzędowych - red.] pozwu], dotyczącym zbiegłego Żyda lubelskiego Marka Łazarowicza. Wziął on od Wioteskiego i Warterysa w zastaw różne wyroby złote i srebrne, kamienie szlachetne, klejnoty, precjoza i naczynia i nie rozliczywszy się zbiegł, seniorzy gminy zaś odmawiali uregulowania pozostałych po nim długów. Tegoż dnia kara infamii ogłoszona została przez woźnego publicznie w grodzie.