Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Winogrodzkiego i Sietrzeńskiego oraz seniorów lubelskiej gminy żydowskiej

Wincenty Winogrodzki, generalny kaznodzieja lubelskiego konwentu dominikanów, oraz Augustyn Siestrzeński, bakałarz teologii, kaznodzieja warszawskiego konwentu dominikanów, kwitują Samuela Mendlowicza, Abrahama Litmanowicza i Izaaka Doktorowicza, seniorów [przedstawicieli gminy żydowskiej przed władzami państwowymi - red.] gminy lubelskiej, z sumy 922 złp, którą byli winni konwentowi warszawskiemu na podstawie skryptu dłużnego z 26 IX 1653 r. i uwalniają ich od podjętych w tej sprawie kroków prawnych, w tym od aresztu na tę sumę nałożonego u Izaaka Doktorowicza.