Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa utraty towarów Żydów poznańskich

Mojżesz Michałowicz, Jakub Lemet, Izaak Salamonowicz, Jakub Niemiec, Ży­dzi poznańscy, manifestują, że stosownie do podpisanego przez siebie 13 XII 1613 r. obligu [zapisu - red.] stawili się do Lublina, by zapobiec „trudnościom i utratom swym i inszych Żydów poznańskich". Jednocześnie oświadczają, że w sklepach opieczętowanych przed ich wyjazdem przez wojsko pieczęcią radziecką, nie zastali pozostawionych tam towarów.