Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa uniwersału podskarbiego koronnego z 3 grudnia 1627 r. o zwolnieniu Żydów od szosu

Żyd lubelski Moszko oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] w imieniu seniorów [urzędników gminy odpowiedzialnych za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej uniwersał podskarbiego koronnego Hermolausa Ligęzy z 3 XII 1627 r., uwalniający Żydów - w związku z nałożonym na nich przez sejm podatkiem pogłównego - „od poboru szosowego z domów, od osób, rzemiosł i sług, przekupstwa, handlów, towarów, koni swoich własnych". Winni łamania postanowień tego uniwersału mieli być przez instygatora [oskarżyciela, prokuratora - red.] koronnego pociągani do sądów.