Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa uniwersału podskarbiego koronnego z 23 kwietnia 1603 r. o pogłównym żydowskim

Żyd lubelski Michał oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] uniwersał Jana Firleja, podskarbiego koronnego, starosty lubelskiego z 23 IV 1603 r., oznajmujący, że na mocy porozumienia ze starszymi [urzędnikami gmin odpowiedzialnymi za nie przed władzami państwowymi lub dominialnymi - red.] Żydów koronnych, wpłacili oni do skarbu koronnego ustaloną sumę pogłównego, czym uczynili zadość uchwale ostatniego sejmu. W związku z tym Żydzi w Koronie nie powinni być pociągani do żadnych innych świadczeń, na tle rozliczeń podatkowych w jakikolwiek sposób turbowani i więzieni.