Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa uniwersału podskarbiego koronnego z 17 lipca 1598 r. o spłacie pogłównego przez Żydów

Żyd lubelski Michał, w imieniu całej gminy oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] uniwersał podskarbiego koronnego Jana Firleja, starosty lubelskiego z 17 VI 1598 r., w którym Firlej oznajmia, że uchwalone na ostatnim sejmie pogłówne zostało już przez Żydów koronnych wpłacone, zatem poborcy podatkowi nie powinni od nich wybierać żadnego innego podatku. Jeśli coś wybrali od Żydów przed otrzymaniem tego uniwersału, powinni to Żydom zwrócić.