Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa uniwersału podskarbiego koronnego z 14 kwietnia 1609 r. o pogłównym żydowskim

Żyd Michał, szkolnik gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] uniwersał podskarbiego ko­ronnego Baltazara Stanisławskiego z 14 IV 1609 r. do wszystkich poborców i sukkolektorów [pomocników poborców - red.] podatkowych, że Żydzi koronni na mocy zawartej umowy wpłacają tytu­łem pogłównego do skarbu pewną sumę, nie powinny więc być od nich wybierane żadne dodatkowe pieniądze.