Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa uniwersału podskarbiego koronnego z 11 kwietnia 1618 r. o pogłównym żydowskim

Marek Dawidowicz, szkolnik gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] uniwersał podskar­biego koronnego Mikołaja Daniłowicza z 11 IV 1618 r., w którym informuje on, że w związku z potrzebą „prędkich pieniędzy" na ekspedycję moskiewską, wydzier­żawił on starszym [urzędnikom gmin odpowiedzialnym za nie przed władzami państwowymi lub dominialnymi - red.] żydowskim koronnym pogłówne żydowskie na 2 lata, za co mieli wpłacić do skarbu 44 tys. złp, w czterech ratach po 11 tys. złp. Po wywiązaniu się z wpłaty tej sumy do skarbu, Żydzi żadnych innych podatków „z domów, rzemiosł, sług, handlów i kupi swoich nie będą powinni dawać i od poborów według opisania w uniwersale poborowym wolni być mają".