Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa uniwersału królewskiego z 8 stycznia 1610 r. o pogłównym żydowskim

Żyd krakowski Józef Abramowicz oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] w imieniu wszystkich starszych [urzędników gmin odpowiedzialnych za nie przed władzami państwowymi lub dominialnymi - red.] w Koronie Polskiej uniwersał króla Zygmunta III Wazy z 8 I 1610 r. nakładający na Żydów drugie pogłówne, które mieli wpłacić bezpośrednio na ręce podskarbiego koronnego Baltazara Stanisławskiego oraz uwalniający ich od uchwalonego na sejmie poboru.